Thành viên:

MasamiK

Đăng ký phát âm của MasamiK

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/12/2012 hazkará [pt] phát âm hazkará 0 bình chọn
31/12/2012 batata-palha [pt] phát âm batata-palha 0 bình chọn
31/12/2012 Geni e o Zepelim [pt] phát âm Geni e o Zepelim 0 bình chọn
31/12/2012 Dicionário Priberam [pt] phát âm Dicionário Priberam 0 bình chọn
30/12/2012 Ciccillo Matarazzo [pt] phát âm Ciccillo Matarazzo 0 bình chọn
30/12/2012 Francisco Matarazzo Sobrinho [pt] phát âm Francisco Matarazzo Sobrinho 0 bình chọn
30/12/2012 icnêumon [pt] phát âm icnêumon 0 bình chọn
30/12/2012 heptâmeron [pt] phát âm heptâmeron 0 bình chọn
30/12/2012 ísquion [pt] phát âm ísquion 0 bình chọn
30/12/2012 pessoa ensimesmada [pt] phát âm pessoa ensimesmada 0 bình chọn
30/12/2012 o Ó [pt] phát âm o Ó 0 bình chọn
30/12/2012 bebericagens [pt] phát âm bebericagens 0 bình chọn
30/12/2012 o ó do borogodó [pt] phát âm o ó do borogodó 0 bình chọn
30/12/2012 travoso [pt] phát âm travoso 0 bình chọn
30/12/2012 nordestinidade [pt] phát âm nordestinidade 0 bình chọn
30/12/2012 constructo [pt] phát âm constructo 0 bình chọn
30/12/2012 lábio-dental [pt] phát âm lábio-dental 0 bình chọn
30/12/2012 gateza [pt] phát âm gateza 0 bình chọn
30/12/2012 cargas d'água [pt] phát âm cargas d'água 0 bình chọn
30/12/2012 showzaço [pt] phát âm showzaço 0 bình chọn
30/12/2012 melindres [pt] phát âm melindres 0 bình chọn
30/12/2012 Ugandugu [pt] phát âm Ugandugu 0 bình chọn
30/12/2012 burkinabê [pt] phát âm burkinabê 0 bình chọn
30/12/2012 autodidatismo [pt] phát âm autodidatismo 0 bình chọn
30/12/2012 péssima qualidade [pt] phát âm péssima qualidade 0 bình chọn
30/12/2012 Esquadrilha da Fumaça [pt] phát âm Esquadrilha da Fumaça 0 bình chọn
30/12/2012 atochado [pt] phát âm atochado 0 bình chọn
30/12/2012 requenguela [pt] phát âm requenguela 0 bình chọn
30/12/2012 regência verbal [pt] phát âm regência verbal 0 bình chọn
30/12/2012 doença degenerativa [pt] phát âm doença degenerativa 0 bình chọn