Thành viên:

MattWai

Đăng ký phát âm của MattWai

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/09/2011 頂你個肺 [yue] phát âm 頂你個肺 0 bình chọn
19/09/2011 屌你老母 [yue] phát âm 屌你老母 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/09/2011 一支 [yue] phát âm 一支 0 bình chọn
19/09/2011 一女一男 [yue] phát âm 一女一男 0 bình chọn
19/09/2011 紅腸 [yue] phát âm 紅腸 0 bình chọn