Thành viên:

Mila_93

Đăng ký phát âm của Mila_93

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/11/2010 crispación [es] phát âm crispación 0 bình chọn
08/11/2010 afianzar [es] phát âm afianzar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2010 avecinarse [es] phát âm avecinarse 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2010 maceta [es] phát âm maceta 0 bình chọn
07/11/2010 hamburguesería [es] phát âm hamburguesería 0 bình chọn
07/11/2010 desverbalización [es] phát âm desverbalización 0 bình chọn
07/11/2010 exorcismo [es] phát âm exorcismo 0 bình chọn
07/11/2010 antroposofía [es] phát âm antroposofía 0 bình chọn
07/11/2010 farándula [es] phát âm farándula 0 bình chọn
07/11/2010 quemazón [es] phát âm quemazón 0 bình chọn
07/11/2010 estudiante [es] phát âm estudiante 2 bình chọn
07/11/2010 lingüística [es] phát âm lingüística 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2010 cardiaco [es] phát âm cardiaco 0 bình chọn
07/11/2010 ¿Cuánto vale? [es] phát âm ¿Cuánto vale? 1 bình chọn
07/11/2010 ¿cómo te va? [es] phát âm ¿cómo te va? 0 bình chọn
07/11/2010 postiza [es] phát âm postiza 0 bình chọn