Thành viên:

Milee

Đăng ký phát âm của Milee

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/09/2013 راستشو بخواید [fa] phát âm راستشو بخواید 0 bình chọn
09/09/2013 اوربیتال [fa] phát âm اوربیتال 0 bình chọn
09/09/2013 سرعت خطی [fa] phát âm سرعت خطی 0 bình chọn
09/09/2013 اسکالر [fa] phát âm اسکالر 0 bình chọn
09/09/2013 جنبه [fa] phát âm جنبه 0 bình chọn
09/09/2013 آیینه [fa] phát âm آیینه 0 bình chọn
09/09/2013 خرازی [fa] phát âm خرازی 0 bình chọn
09/09/2013 تجاوزکارانه [fa] phát âm تجاوزکارانه 1 bình chọn
09/09/2013 رویزیونیست [fa] phát âm رویزیونیست 0 bình chọn
08/09/2013 اثبات لم‬ [fa] phát âm اثبات لم‬ 0 bình chọn
08/09/2013 بردارهای یکه [fa] phát âm بردارهای یکه 0 bình chọn
08/09/2013 اسپین [fa] phát âm اسپین 0 bình chọn
08/09/2013 اظهار ناخوشی [fa] phát âm اظهار ناخوشی 0 bình chọn
08/09/2013 بادکش [fa] phát âm بادکش 0 bình chọn
08/09/2013 گرمکن [fa] phát âm گرمکن 0 bình chọn
08/09/2013 تپیدن [fa] phát âm تپیدن 0 bình chọn
08/09/2013 چسباندن [fa] phát âm چسباندن 0 bình chọn
08/09/2013 شوخی آمیز [fa] phát âm شوخی آمیز 0 bình chọn
08/09/2013 چکاندن [fa] phát âm چکاندن 0 bình chọn
08/09/2013 پیلاتس [fa] phát âm پیلاتس 0 bình chọn
08/09/2013 سينى [fa] phát âm سينى 0 bình chọn
08/09/2013 آشفتگیهای جوی [fa] phát âm آشفتگیهای جوی 0 bình chọn
08/09/2013 خط هادی [fa] phát âm خط هادی 0 bình chọn
08/09/2013 متدلوژی [fa] phát âm متدلوژی 0 bình chọn
08/09/2013 ولادیمیر پوتین [fa] phát âm ولادیمیر پوتین 0 bình chọn
08/09/2013 ضرب داخلی‌ [fa] phát âm ضرب داخلی‌ 0 bình chọn
08/09/2013 قوانین کپلر [fa] phát âm قوانین کپلر 0 bình chọn
08/09/2013 تشریع [fa] phát âm تشریع 0 bình chọn
08/09/2013 ‫ ‫بالعكس‬ [fa] phát âm ‫ ‫بالعكس‬ 0 bình chọn
08/09/2013 اسپرم [fa] phát âm اسپرم 0 bình chọn