Thành viên:

Miljana

Đăng ký phát âm của Miljana

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/04/2010 сјај [sr] phát âm сјај 0 bình chọn
17/04/2010 сир [sr] phát âm сир 0 bình chọn
17/04/2010 симбол [sr] phát âm симбол 0 bình chọn
17/04/2010 силом [sr] phát âm силом 0 bình chọn
17/04/2010 сила [sr] phát âm сила 0 bình chọn
17/04/2010 сигурнији [sr] phát âm сигурнији 0 bình chọn
17/04/2010 сигурна кућа [sr] phát âm сигурна кућа 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/04/2010 сигуран [sr] phát âm сигуран 0 bình chọn
17/04/2010 сигнал [sr] phát âm сигнал 0 bình chọn
17/04/2010 сећија [sr] phát âm сећија 0 bình chọn
17/04/2010 сив [sr] phát âm сив 0 bình chọn
17/04/2010 сецкати [sr] phát âm сецкати 0 bình chọn
17/04/2010 сензациналистичкији [sr] phát âm сензациналистичкији 0 bình chọn
17/04/2010 сећи [sr] phát âm сећи 0 bình chọn
17/04/2010 Сена [sr] phát âm Сена 0 bình chọn
17/04/2010 сећање [sr] phát âm сећање 0 bình chọn
17/04/2010 сенка [sr] phát âm сенка 0 bình chọn
17/04/2010 сензуалност [sr] phát âm сензуалност 0 bình chọn
17/04/2010 сензационалистички [sr] phát âm сензационалистички 0 bình chọn
17/04/2010 pokolj [sr] phát âm pokolj 0 bình chọn
17/04/2010 световњак [sr] phát âm световњак 0 bình chọn
17/04/2010 семантичка улога [sr] phát âm семантичка улога 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/04/2010 сем [sr] phát âm сем 0 bình chọn
17/04/2010 село [sr] phát âm село 0 bình chọn
17/04/2010 секунд [sr] phát âm секунд 0 bình chọn
17/04/2010 секирација [sr] phát âm секирација 0 bình chọn
17/04/2010 седиште [sr] phát âm седиште 0 bình chọn
17/04/2010 се [sr] phát âm се 0 bình chọn
17/04/2010 седељка [sr] phát âm седељка 0 bình chọn
17/04/2010 сегмент [sr] phát âm сегмент 0 bình chọn