Thành viên:

MinaAbril

Đăng ký phát âm của MinaAbril

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/04/2010 root beer [en] phát âm root beer 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2010 root [en] phát âm root -1 bình chọn
04/04/2010 asking [en] phát âm asking 1 bình chọn
04/04/2010 milk [en] phát âm milk 4 bình chọn
04/04/2010 out [en] phát âm out 6 bình chọn
04/04/2010 mirror [en] phát âm mirror 0 bình chọn
04/04/2010 mountain [en] phát âm mountain 0 bình chọn
04/04/2010 Monday [en] phát âm Monday 0 bình chọn
04/04/2010 wash [en] phát âm wash 0 bình chọn
04/04/2010 route [en] phát âm route 0 bình chọn
04/04/2010 roof [en] phát âm roof 0 bình chọn
04/04/2010 creek [en] phát âm creek 0 bình chọn