Thành viên:

MinnaSusa

Đăng ký phát âm của MinnaSusa

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/07/2016 ärna [sv] phát âm ärna 0 bình chọn
30/07/2016 ärmlösa [sv] phát âm ärmlösa 0 bình chọn
30/07/2016 cykelöverfarter [sv] phát âm cykelöverfarter 0 bình chọn
30/07/2016 körfältsbyte [sv] phát âm körfältsbyte 0 bình chọn
30/07/2016 hastighetsbestämmelser [sv] phát âm hastighetsbestämmelser 0 bình chọn
30/07/2016 parkeringsregler [sv] phát âm parkeringsregler 1 bình chọn
20/05/2012 partitiv [sv] phát âm partitiv 0 bình chọn
20/05/2012 nominativ [sv] phát âm nominativ 0 bình chọn
20/05/2012 Ergativ [sv] phát âm Ergativ 0 bình chọn
20/05/2012 Vokativ [sv] phát âm Vokativ 0 bình chọn
20/05/2012 abnorm [sv] phát âm abnorm 0 bình chọn
20/05/2012 absurd [sv] phát âm absurd 0 bình chọn
20/05/2012 ackommodera [sv] phát âm ackommodera 0 bình chọn
16/05/2012 skämtar [sv] phát âm skämtar 0 bình chọn
16/05/2012 flörtar [sv] phát âm flörtar 0 bình chọn
16/05/2012 samstämmighet [sv] phát âm samstämmighet 0 bình chọn
16/05/2012 förhindrade [sv] phát âm förhindrade 0 bình chọn
16/05/2012 poesin [sv] phát âm poesin 0 bình chọn
16/05/2012 själarna [sv] phát âm själarna 0 bình chọn
16/05/2012 grumligt [sv] phát âm grumligt 0 bình chọn
16/05/2012 grunnat [sv] phát âm grunnat 0 bình chọn
16/05/2012 utlöstes [sv] phát âm utlöstes 0 bình chọn
16/05/2012 Kvinnovetenskaplig [sv] phát âm Kvinnovetenskaplig 0 bình chọn
16/05/2012 tidsskrift [sv] phát âm tidsskrift 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/05/2012 ömt [sv] phát âm ömt 0 bình chọn
16/05/2012 myckna [sv] phát âm myckna 0 bình chọn
16/05/2012 sökandet [sv] phát âm sökandet 0 bình chọn
16/05/2012 regnvädret [sv] phát âm regnvädret 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/05/2012 ståndpunkter [sv] phát âm ståndpunkter 0 bình chọn
16/05/2012 halmstråt [sv] phát âm halmstråt 0 bình chọn