Thành viên:

MinnaSusa

Đăng ký phát âm của MinnaSusa

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/05/2012 utlöstes [sv] phát âm utlöstes 0 bình chọn
16/05/2012 Kvinnovetenskaplig [sv] phát âm Kvinnovetenskaplig 0 bình chọn
16/05/2012 tidsskrift [sv] phát âm tidsskrift 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/05/2012 ömt [sv] phát âm ömt 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/05/2012 myckna [sv] phát âm myckna 0 bình chọn
16/05/2012 sökandet [sv] phát âm sökandet 0 bình chọn
16/05/2012 regnvädret [sv] phát âm regnvädret 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/05/2012 ståndpunkter [sv] phát âm ståndpunkter 0 bình chọn
16/05/2012 halmstråt [sv] phát âm halmstråt 0 bình chọn
16/05/2012 försätter [sv] phát âm försätter 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/05/2012 realismen [sv] phát âm realismen 0 bình chọn
16/05/2012 nafsade [sv] phát âm nafsade -1 bình chọn
16/05/2012 ledsenheten [sv] phát âm ledsenheten 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/05/2012 kulturens [sv] phát âm kulturens 0 bình chọn
16/05/2012 barrväxt [sv] phát âm barrväxt 0 bình chọn
16/05/2012 påträffa [sv] phát âm påträffa 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/05/2012 uppdaterad [sv] phát âm uppdaterad 0 bình chọn
16/05/2012 sanitär [sv] phát âm sanitär 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/05/2012 emballage [sv] phát âm emballage 1 bình chọn
16/05/2012 ensilage [sv] phát âm ensilage 1 bình chọn
16/05/2012 samfällighet [sv] phát âm samfällighet 0 bình chọn
16/05/2012 e-tjänster [sv] phát âm e-tjänster 0 bình chọn
16/05/2012 Miljödomstolen [sv] phát âm Miljödomstolen 0 bình chọn
16/05/2012 förädla [sv] phát âm förädla 0 bình chọn
16/05/2012 restprodukt [sv] phát âm restprodukt 0 bình chọn
16/05/2012 socioekonomisk [sv] phát âm socioekonomisk 0 bình chọn
16/05/2012 kassaflöde [sv] phát âm kassaflöde 0 bình chọn
16/05/2012 lärarrum [sv] phát âm lärarrum 0 bình chọn
16/05/2012 spelrum [sv] phát âm spelrum 0 bình chọn
16/05/2012 bästsäljare [sv] phát âm bästsäljare 0 bình chọn