Thành viên:

MinnaSusa

Đăng ký phát âm của MinnaSusa

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/05/2012 Vokativ [sv] phát âm Vokativ 0 bình chọn
20/05/2012 abnorm [sv] phát âm abnorm 1 bình chọn
20/05/2012 absurd [sv] phát âm absurd 0 bình chọn
20/05/2012 ackommodera [sv] phát âm ackommodera 0 bình chọn
16/05/2012 skämtar [sv] phát âm skämtar 0 bình chọn
16/05/2012 flörtar [sv] phát âm flörtar 0 bình chọn
16/05/2012 samstämmighet [sv] phát âm samstämmighet 0 bình chọn
16/05/2012 förhindrade [sv] phát âm förhindrade 0 bình chọn
16/05/2012 poesin [sv] phát âm poesin 0 bình chọn
16/05/2012 själarna [sv] phát âm själarna 0 bình chọn
16/05/2012 grumligt [sv] phát âm grumligt 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/05/2012 grunnat [sv] phát âm grunnat 0 bình chọn
16/05/2012 utlöstes [sv] phát âm utlöstes 0 bình chọn
16/05/2012 Kvinnovetenskaplig [sv] phát âm Kvinnovetenskaplig 0 bình chọn
16/05/2012 tidsskrift [sv] phát âm tidsskrift 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/05/2012 ömt [sv] phát âm ömt 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/05/2012 myckna [sv] phát âm myckna 0 bình chọn
16/05/2012 sökandet [sv] phát âm sökandet 0 bình chọn
16/05/2012 regnvädret [sv] phát âm regnvädret 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/05/2012 ståndpunkter [sv] phát âm ståndpunkter 0 bình chọn
16/05/2012 halmstråt [sv] phát âm halmstråt 0 bình chọn
16/05/2012 försätter [sv] phát âm försätter 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/05/2012 realismen [sv] phát âm realismen 0 bình chọn
16/05/2012 nafsade [sv] phát âm nafsade -1 bình chọn
16/05/2012 ledsenheten [sv] phát âm ledsenheten 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/05/2012 kulturens [sv] phát âm kulturens 0 bình chọn
16/05/2012 barrväxt [sv] phát âm barrväxt 0 bình chọn
16/05/2012 påträffa [sv] phát âm påträffa 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/05/2012 uppdaterad [sv] phát âm uppdaterad 0 bình chọn
16/05/2012 sanitär [sv] phát âm sanitär 1 bình chọn Phát âm tốt nhất