Thành viên:

MinnaSusa

Đăng ký phát âm của MinnaSusa

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/05/2012 apartheidsystemet [sv] phát âm apartheidsystemet 0 bình chọn
16/05/2012 Journalisthögskolan [sv] phát âm Journalisthögskolan 0 bình chọn
16/05/2012 konstförening [sv] phát âm konstförening 0 bình chọn
16/05/2012 beskära [sv] phát âm beskära 0 bình chọn
16/05/2012 reglage [sv] phát âm reglage 0 bình chọn
16/05/2012 geotaggning [sv] phát âm geotaggning 0 bình chọn
16/05/2012 shift-funktion [sv] phát âm shift-funktion 0 bình chọn
16/05/2012 resekostnad [sv] phát âm resekostnad 0 bình chọn
16/05/2012 omkostnader [sv] phát âm omkostnader 0 bình chọn
16/05/2012 webalbum [sv] phát âm webalbum 0 bình chọn
16/05/2012 slutare [sv] phát âm slutare 0 bình chọn
16/05/2012 födslar [sv] phát âm födslar 0 bình chọn
16/05/2012 webformat [sv] phát âm webformat 0 bình chọn
16/05/2012 medeltal [sv] phát âm medeltal 0 bình chọn
16/05/2012 sondering [sv] phát âm sondering 0 bình chọn
16/05/2012 bankrutt [sv] phát âm bankrutt 0 bình chọn
16/05/2012 krissamtal [sv] phát âm krissamtal 0 bình chọn
16/05/2012 åtstramning [sv] phát âm åtstramning 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/05/2012 rosornas krig [sv] phát âm rosornas krig 0 bình chọn
16/05/2012 fyrfota [sv] phát âm fyrfota 0 bình chọn
16/05/2012 ledord [sv] phát âm ledord 0 bình chọn
13/05/2012 förstärkning [sv] phát âm förstärkning 0 bình chọn
13/05/2012 toleransen [sv] phát âm toleransen 0 bình chọn
13/05/2012 taskigare [sv] phát âm taskigare 0 bình chọn
13/05/2012 förakta [sv] phát âm förakta 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/05/2012 reservera [sv] phát âm reservera 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/05/2012 minnenas [sv] phát âm minnenas 0 bình chọn
13/05/2012 slarvigare [sv] phát âm slarvigare 0 bình chọn
13/05/2012 drömprinsessa [sv] phát âm drömprinsessa 0 bình chọn
13/05/2012 retad [sv] phát âm retad 0 bình chọn