Thành viên:

MinnaSusa

Đăng ký phát âm của MinnaSusa

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/02/2012 Synnöve [sv] phát âm Synnöve 0 bình chọn
25/02/2012 Falsterbo [sv] phát âm Falsterbo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/02/2012 Filipstad [sv] phát âm Filipstad 0 bình chọn
25/02/2012 oceanångare [sv] phát âm oceanångare 0 bình chọn
24/02/2012 Karlshamn [sv] phát âm Karlshamn 0 bình chọn
24/02/2012 Lysekil [sv] phát âm Lysekil 0 bình chọn
24/02/2012 Skanör [sv] phát âm Skanör 0 bình chọn
11/02/2012 nyuppkomna [sv] phát âm nyuppkomna 0 bình chọn
11/02/2012 pendlar [sv] phát âm pendlar 0 bình chọn
11/02/2012 tveksamheterna [sv] phát âm tveksamheterna 0 bình chọn
11/02/2012 ansedd [sv] phát âm ansedd 0 bình chọn
11/02/2012 gottgöra [sv] phát âm gottgöra 0 bình chọn
11/02/2012 bedjande [sv] phát âm bedjande 0 bình chọn
11/02/2012 skadligt [sv] phát âm skadligt 0 bình chọn
11/02/2012 avspisar [sv] phát âm avspisar 0 bình chọn
11/02/2012 frustration [sv] phát âm frustration 0 bình chọn
11/02/2012 slarvighet [sv] phát âm slarvighet 0 bình chọn
11/02/2012 motvilja [sv] phát âm motvilja 0 bình chọn
11/02/2012 slösaktighet [sv] phát âm slösaktighet 0 bình chọn
11/02/2012 kompromissvillig [sv] phát âm kompromissvillig 0 bình chọn
11/02/2012 oönskat [sv] phát âm oönskat 0 bình chọn
11/02/2012 förtydligade [sv] phát âm förtydligade 0 bình chọn
11/02/2012 nattis [sv] phát âm nattis 0 bình chọn
11/02/2012 hängig [sv] phát âm hängig 0 bình chọn
11/02/2012 kinesmat [sv] phát âm kinesmat 0 bình chọn
11/02/2012 översättningen [sv] phát âm översättningen 0 bình chọn
11/02/2012 berömmer [sv] phát âm berömmer 0 bình chọn
11/02/2012 Holgersson [sv] phát âm Holgersson 0 bình chọn
11/02/2012 utstötta [sv] phát âm utstötta 0 bình chọn
11/02/2012 hårsnodd [sv] phát âm hårsnodd 0 bình chọn