Thành viên:

MinnaSusa

Đăng ký phát âm của MinnaSusa

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/05/2012 grahamsmjöl [sv] phát âm grahamsmjöl 0 bình chọn
13/05/2012 jäsning [sv] phát âm jäsning 0 bình chọn
13/05/2012 småfranska [sv] phát âm småfranska 0 bình chọn
13/05/2012 gotländsk [sv] phát âm gotländsk 0 bình chọn
13/05/2012 näringsrik [sv] phát âm näringsrik 0 bình chọn
13/05/2012 askorbinsyra [sv] phát âm askorbinsyra 0 bình chọn
13/05/2012 mineral [sv] phát âm mineral 1 bình chọn
13/05/2012 hassel [sv] phát âm hassel 0 bình chọn
13/05/2012 tillagning [sv] phát âm tillagning 0 bình chọn
25/02/2012 qigong [sv] phát âm qigong 0 bình chọn
25/02/2012 zest [sv] phát âm zest 0 bình chọn
25/02/2012 befallit [sv] phát âm befallit 0 bình chọn
25/02/2012 Synnöve [sv] phát âm Synnöve 0 bình chọn
25/02/2012 Falsterbo [sv] phát âm Falsterbo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/02/2012 Filipstad [sv] phát âm Filipstad 0 bình chọn
25/02/2012 oceanångare [sv] phát âm oceanångare 0 bình chọn
24/02/2012 Karlshamn [sv] phát âm Karlshamn 0 bình chọn
24/02/2012 Lysekil [sv] phát âm Lysekil 0 bình chọn
24/02/2012 Skanör [sv] phát âm Skanör 0 bình chọn
11/02/2012 nyuppkomna [sv] phát âm nyuppkomna 0 bình chọn
11/02/2012 pendlar [sv] phát âm pendlar 0 bình chọn
11/02/2012 tveksamheterna [sv] phát âm tveksamheterna 0 bình chọn
11/02/2012 ansedd [sv] phát âm ansedd 0 bình chọn
11/02/2012 gottgöra [sv] phát âm gottgöra 0 bình chọn
11/02/2012 bedjande [sv] phát âm bedjande 0 bình chọn
11/02/2012 skadligt [sv] phát âm skadligt 0 bình chọn
11/02/2012 avspisar [sv] phát âm avspisar 0 bình chọn
11/02/2012 frustration [sv] phát âm frustration 0 bình chọn
11/02/2012 slarvighet [sv] phát âm slarvighet 0 bình chọn
11/02/2012 motvilja [sv] phát âm motvilja 0 bình chọn