Thành viên:

Mirage

Đăng ký phát âm của Mirage

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/06/2011 inson [uz] phát âm inson 0 bình chọn
08/06/2011 ayol [uz] phát âm ayol 0 bình chọn
08/06/2011 erkak [uz] phát âm erkak 0 bình chọn
08/06/2011 bola [uz] phát âm bola 0 bình chọn
08/06/2011 qiz bola [uz] phát âm qiz bola 0 bình chọn
08/06/2011 farzand [uz] phát âm farzand 0 bình chọn
08/06/2011 oila [uz] phát âm oila 0 bình chọn
08/06/2011 Anjela Khegay [uz] phát âm Anjela Khegay 0 bình chọn
08/06/2011 SUV [uz] phát âm SUV 0 bình chọn
08/06/2011 May [uz] phát âm May 0 bình chọn
08/06/2011 imkonsiz [uz] phát âm imkonsiz 0 bình chọn
08/06/2011 Ўзбекистон [uz] phát âm Ўзбекистон 0 bình chọn
08/06/2011 Мен сени севаман [uz] phát âm Мен сени севаман 0 bình chọn
08/06/2011 arralamoq [uz] phát âm arralamoq 0 bình chọn
08/06/2011 arra [uz] phát âm arra 0 bình chọn
08/06/2011 arbob [uz] phát âm arbob 0 bình chọn
08/06/2011 aldoqchilik [uz] phát âm aldoqchilik 0 bình chọn
08/06/2011 ahl [uz] phát âm ahl 0 bình chọn
08/06/2011 adabiyot [uz] phát âm adabiyot 0 bình chọn
08/06/2011 aksiga [uz] phát âm aksiga 0 bình chọn
08/06/2011 qabih [uz] phát âm qabih 0 bình chọn
08/06/2011 qabihlik [uz] phát âm qabihlik 0 bình chọn
08/06/2011 qabul [uz] phát âm qabul 0 bình chọn
08/06/2011 qabriston [uz] phát âm qabriston 0 bình chọn
08/06/2011 qabr [uz] phát âm qabr 0 bình chọn
08/06/2011 qabilaviy [uz] phát âm qabilaviy 0 bình chọn
08/06/2011 qabiladosh [uz] phát âm qabiladosh 0 bình chọn
08/06/2011 qabulxona [uz] phát âm qabulxona 0 bình chọn
08/06/2011 qachon [uz] phát âm qachon 0 bình chọn
08/06/2011 O‘zbekiston [uz] phát âm O‘zbekiston 0 bình chọn