Thành viên:

Mirage

Đăng ký phát âm của Mirage

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
08/06/2011 oila [uz] phát âm oila 0 bình chọn
08/06/2011 farzand [uz] phát âm farzand 0 bình chọn
08/06/2011 qiz bola [uz] phát âm qiz bola 0 bình chọn
08/06/2011 bola [uz] phát âm bola 0 bình chọn
08/06/2011 erkak [uz] phát âm erkak 0 bình chọn
08/06/2011 ayol [uz] phát âm ayol 0 bình chọn
08/06/2011 inson [uz] phát âm inson 0 bình chọn