Thành viên:

Mirage

Đăng ký phát âm của Mirage

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/06/2011 O‘zbekiston [uz] phát âm O‘zbekiston 0 bình chọn
08/06/2011 Islom Abdug‘aniyevich Karimov [uz] phát âm Islom Abdug‘aniyevich Karimov 0 bình chọn
08/06/2011 Toshkent [uz] phát âm Toshkent 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/06/2011 қирқ етти [uz] phát âm қирқ етти 0 bình chọn
08/06/2011 Bunyodkor [uz] phát âm Bunyodkor 0 bình chọn
08/06/2011 uchar lagʻmon jonivori [uz] phát âm uchar lagʻmon jonivori 0 bình chọn
08/06/2011 сув [uz] phát âm сув 0 bình chọn
08/06/2011 qachongacha [uz] phát âm qachongacha 0 bình chọn
08/06/2011 qad [uz] phát âm qad 0 bình chọn
08/06/2011 qahqaha [uz] phát âm qahqaha 0 bình chọn
08/06/2011 qahr [uz] phát âm qahr 0 bình chọn
08/06/2011 qahramon [uz] phát âm qahramon 0 bình chọn
08/06/2011 qahramonlarcha [uz] phát âm qahramonlarcha 0 bình chọn
08/06/2011 qahramonlik [uz] phát âm qahramonlik 0 bình chọn
08/06/2011 qahramonona [uz] phát âm qahramonona 0 bình chọn
08/06/2011 qahrlanmoq [uz] phát âm qahrlanmoq 0 bình chọn
08/06/2011 qahrli [uz] phát âm qahrli 0 bình chọn
08/06/2011 qal'a [uz] phát âm qal'a 0 bình chọn
08/06/2011 qaerga [uz] phát âm qaerga 0 bình chọn
08/06/2011 qaerda [uz] phát âm qaerda 0 bình chọn
08/06/2011 qadah [uz] phát âm qadah 0 bình chọn
08/06/2011 qadam [uz] phát âm qadam 0 bình chọn
08/06/2011 qadamoq [uz] phát âm qadamoq 0 bình chọn
08/06/2011 qadar [uz] phát âm qadar 0 bình chọn
08/06/2011 qadim [uz] phát âm qadim 0 bình chọn
08/06/2011 qadimgi [uz] phát âm qadimgi 0 bình chọn
08/06/2011 qadimiylik [uz] phát âm qadimiylik 0 bình chọn
08/06/2011 qadoq [uz] phát âm qadoq 0 bình chọn
08/06/2011 qadr [uz] phát âm qadr 0 bình chọn
08/06/2011 qadrdon [uz] phát âm qadrdon 0 bình chọn