Thành viên:

Mofty

Đăng ký phát âm của Mofty

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/04/2008 lasagne [it] phát âm lasagne 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/04/2008 cappelletti [it] phát âm cappelletti 0 bình chọn
03/04/2008 Foggia [it] phát âm Foggia 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/04/2008 Torino [it] phát âm Torino 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/04/2008 Modena [it] phát âm Modena 0 bình chọn
03/04/2008 Firenze [it] phát âm Firenze 7 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/04/2008 Mussolini [it] phát âm Mussolini 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/04/2008 Fratelli d'Italia [it] phát âm Fratelli d'Italia 0 bình chọn
03/04/2008 Italia [it] phát âm Italia 0 bình chọn
03/04/2008 bari [it] phát âm bari 0 bình chọn
03/04/2008 Alberto d'Aguanno [it] phát âm Alberto d'Aguanno 0 bình chọn
03/04/2008 Beppe Grillo [it] phát âm Beppe Grillo 0 bình chọn
03/04/2008 Riccardo Scamarcio [it] phát âm Riccardo Scamarcio 0 bình chọn
03/04/2008 culo [it] phát âm culo 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/04/2008 Valentino Rossi [it] phát âm Valentino Rossi 0 bình chọn
03/04/2008 infatti [it] phát âm infatti 1 bình chọn Phát âm tốt nhất