Thành viên:

Moralix

Đăng ký phát âm của Moralix

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
13/03/2013 聖馬力諾 [zh] phát âm 聖馬力諾 Của DeliaZhang
13/03/2013 萊索托 [zh] phát âm 萊索托 Của DeliaZhang
13/03/2013 莱索托 [zh] phát âm 莱索托 Của DeliaZhang
13/03/2013 愛爾蘭 [zh] phát âm 愛爾蘭 Của Ansley
13/03/2013 爱尔兰 [zh] phát âm 爱尔兰 Của DeliaZhang
13/03/2013 烏干達 [zh] phát âm 烏干達 Của DeliaZhang
13/03/2013 敘利亞 [zh] phát âm 敘利亞 Của DeliaZhang
13/03/2013 瑙魯 [zh] phát âm 瑙魯 Của DeliaZhang
13/03/2013 瑙鲁 [zh] phát âm 瑙鲁 Của DeliaZhang
13/03/2013 烏茲別克斯坦 [zh] phát âm 烏茲別克斯坦 Của DeliaZhang
13/03/2013 贊比亞 [zh] phát âm 贊比亞 Của DeliaZhang
13/03/2013 赞比亚 [zh] phát âm 赞比亚 Của DeliaZhang
13/03/2013 海地 [zh] phát âm 海地 Của DeliaZhang
13/03/2013 阿聯酋 [zh] phát âm 阿聯酋 Của DeliaZhang
13/03/2013 澳大利亞 [zh] phát âm 澳大利亞 Của liyang8968
13/03/2013 所羅門群島 [zh] phát âm 所羅門群島 Của DeliaZhang
13/03/2013 所罗门群岛 [zh] phát âm 所罗门群岛 Của DeliaZhang
13/03/2013 聖文森特和格林納丁斯 [zh] phát âm 聖文森特和格林納丁斯 Của agunayum
13/03/2013 圣文森特和格林纳丁斯 [zh] phát âm 圣文森特和格林纳丁斯 Của DeliaZhang
13/03/2013 [zh] phát âm 舌 Của mtjhchenxi
13/03/2013 [zh] phát âm 隶 Của DeliaZhang
13/03/2013 [zh] phát âm 汉 Của DeliaZhang
13/03/2013 [zh] phát âm 厂 Của DeliaZhang
13/03/2013 [zh] phát âm 縓 Của DeliaZhang
13/03/2013 [zh] phát âm 蹂 Của DeliaZhang
13/03/2013 [zh] phát âm 柔 Của DeliaZhang
13/03/2013 [zh] phát âm 揉 Của DeliaZhang
13/03/2013 [zh] phát âm 禸 Của DeliaZhang
13/03/2013 [zh] phát âm 厩 Của DeliaZhang
13/03/2013 [zh] phát âm 臼 Của DeliaZhang