Thành viên:

Moralix

Đăng ký phát âm của Moralix

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/10/2016 skilling [no] phát âm skilling 0 bình chọn
22/05/2013 mel [no] phát âm mel 0 bình chọn
22/05/2013 rosin [no] phát âm rosin 0 bình chọn
22/05/2013 Muspellheim [no] phát âm Muspellheim 0 bình chọn
22/05/2013 stakkar [no] phát âm stakkar 0 bình chọn
22/05/2013 mastektomi [no] phát âm mastektomi 0 bình chọn
22/05/2013 guillotin [no] phát âm guillotin 0 bình chọn
22/05/2013 klut [no] phát âm klut 0 bình chọn
22/05/2013 Reid [no] phát âm Reid 0 bình chọn
22/05/2013 kjekt [no] phát âm kjekt 0 bình chọn
22/05/2013 tøffel [no] phát âm tøffel 0 bình chọn