Thành viên:

MrMe

Đăng ký phát âm của MrMe

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Bình chọn
21/09/2018
phát âm umlukti
umlukti [is] 0 bình chọn
21/09/2018
phát âm umrenningi
umrenningi [is] 0 bình chọn
21/09/2018
phát âm umsagna
umsagna [is] 0 bình chọn
21/09/2018
phát âm kauptún
kauptún [is] 0 bình chọn
21/09/2018
phát âm Þingey
Þingey [is] 0 bình chọn
21/09/2018
phát âm Gnótt
Gnótt [is] 0 bình chọn
21/09/2018
phát âm Aukatónleikar
Aukatónleikar [is] 0 bình chọn
21/09/2018
phát âm Geirvörtur
Geirvörtur [is] 0 bình chọn
21/09/2018
phát âm Jóns
Jóns [is] 0 bình chọn
21/09/2018
phát âm Úlfljótsvatnskirkja
Úlfljótsvatnskirkja [is] 0 bình chọn
21/09/2018
phát âm allt
allt [is] 0 bình chọn