Thành viên:

Muirismac

Đăng ký phát âm của Muirismac

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
27/11/2012 Eilean Flodaigh [gd] phát âm Eilean Flodaigh Của hevghirl
04/08/2012 acarsaid [gd] phát âm acarsaid 0 bình chọn
04/08/2012 acaid [gd] phát âm acaid 0 bình chọn
04/08/2012 acadamh [gd] phát âm acadamh 0 bình chọn
04/08/2012 abstol [gd] phát âm abstol 0 bình chọn
04/08/2012 ablaich [gd] phát âm ablaich 0 bình chọn
04/08/2012 ablach [gd] phát âm ablach 0 bình chọn
04/08/2012 abhsadh [gd] phát âm abhsadh 0 bình chọn
04/08/2012 a-bhos [gd] phát âm a-bhos 0 bình chọn
04/08/2012 a bhòn-uiridh [gd] phát âm a bhòn-uiridh 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/08/2012 a bhòn-raoir [gd] phát âm a bhòn-raoir 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/08/2012 a bhòn-dè [gd] phát âm a bhòn-dè 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/08/2012 a bhith [gd] phát âm a bhith 0 bình chọn
04/08/2012 abharsair [gd] phát âm abharsair 0 bình chọn
04/08/2012 a bharrachd [gd] phát âm a bharrachd 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/08/2012 a-bhàn [gd] phát âm a-bhàn 0 bình chọn
04/08/2012 àbhaisteach [gd] phát âm àbhaisteach 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/08/2012 àbhaist [gd] phát âm àbhaist 0 bình chọn
04/08/2012 abhainn [gd] phát âm abhainn 0 bình chọn
04/08/2012 àbhachdach [gd] phát âm àbhachdach 0 bình chọn
04/08/2012 àbhachd [gd] phát âm àbhachd 0 bình chọn
04/08/2012 abairt [gd] phát âm abairt 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/08/2012 abair [gd] phát âm abair 0 bình chọn
04/08/2012 abaid [gd] phát âm abaid 0 bình chọn
04/08/2012 abaich [gd] phát âm abaich 0 bình chọn
04/08/2012 abachadh [gd] phát âm abachadh 0 bình chọn
26/04/2012 am balach [gd] phát âm am balach 0 bình chọn
26/04/2012 adhbhar [gd] phát âm adhbhar 0 bình chọn
21/04/2012 roimhpe [gd] phát âm roimhpe 0 bình chọn
21/04/2012 roimhe [gd] phát âm roimhe 0 bình chọn