Thành viên:

Muirismac

Đăng ký phát âm của Muirismac

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Cụm từ Nghe Bình chọn
15/04/2012 Tha gaol agam ort [gd] phát âm Tha gaol agam ort 0 bình chọn
10/04/2012 Càit a bheil an taigh beag? [gd] phát âm Càit a bheil an taigh beag? 0 bình chọn
10/04/2012 Beannachd leat [gd] phát âm Beannachd leat 0 bình chọn