Thành viên:

MurasakiShikibu

Đăng ký phát âm của MurasakiShikibu

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
22/03/2016 宝達 [ja] phát âm 宝達 Của skent
25/06/2012 myotomy [en] phát âm myotomy Của snowcrocus
25/06/2012 carcinoma [en] phát âm carcinoma Của jasendorf
25/06/2012 伊能忠敬 [ja] phát âm 伊能忠敬 0 bình chọn
24/05/2012 hyperplastic [en] phát âm hyperplastic Của wkshimself
23/05/2012 immunohistochemical [en] phát âm immunohistochemical Của dreadedjaws
22/05/2012 esophagectomy [en] phát âm esophagectomy Của trice