Thành viên:

MurasakiShikibu

Đăng ký phát âm của MurasakiShikibu

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/03/2016 西穂高岳 [ja] phát âm 西穂高岳 0 bình chọn
24/03/2016 志望校 [ja] phát âm 志望校 0 bình chọn
24/03/2016 漂流物 [ja] phát âm 漂流物 0 bình chọn
24/03/2016 足利 [ja] phát âm 足利 0 bình chọn
24/03/2016 伊勢亀山 [ja] phát âm 伊勢亀山 0 bình chọn
24/03/2016 乙女の滝 [ja] phát âm 乙女の滝 0 bình chọn
24/03/2016 ピョウタンの滝 [ja] phát âm ピョウタンの滝 0 bình chọn
24/03/2016 羽衣の滝 [ja] phát âm 羽衣の滝 0 bình chọn
24/03/2016 鳴子温泉 [ja] phát âm 鳴子温泉 0 bình chọn
24/03/2016 鳴子温泉郷 [ja] phát âm 鳴子温泉郷 0 bình chọn
24/03/2016 赤倉温泉 [ja] phát âm 赤倉温泉 0 bình chọn
24/03/2016 十和田八幡平国立公園 [ja] phát âm 十和田八幡平国立公園 0 bình chọn
24/03/2016 お父様 [ja] phát âm お父様 0 bình chọn
24/03/2016 世界中 [ja] phát âm 世界中 1 bình chọn
24/03/2016 家へ帰らない [ja] phát âm 家へ帰らない 0 bình chọn
24/03/2016 もう少し寝ていたいなあ [ja] phát âm もう少し寝ていたいなあ 0 bình chọn
24/03/2016 通話料 [ja] phát âm 通話料 0 bình chọn
24/03/2016 海老 [ja] phát âm 海老 1 bình chọn
24/03/2016 アロマオイル [ja] phát âm アロマオイル 0 bình chọn
24/03/2016 比較の [ja] phát âm 比較の 0 bình chọn
24/03/2016 からし [ja] phát âm からし 0 bình chọn
24/03/2016 しょうゆ [ja] phát âm しょうゆ 0 bình chọn
24/03/2016 パピコ [ja] phát âm パピコ 0 bình chọn
24/03/2016 駐停車禁止 [ja] phát âm 駐停車禁止 0 bình chọn
24/03/2016 土足厳禁 [ja] phát âm 土足厳禁 0 bình chọn
24/03/2016 着物 [ja] phát âm 着物 1 bình chọn
24/03/2016 これはとてもおもしろそうだね [ja] phát âm これはとてもおもしろそうだね 0 bình chọn
24/03/2016 この物語はいっぴきの猫についてです [ja] phát âm この物語はいっぴきの猫についてです 0 bình chọn
24/03/2016 とても活発な討論をした [ja] phát âm とても活発な討論をした 0 bình chọn
24/03/2016 映画は、好きですか? [ja] phát âm 映画は、好きですか? 0 bình chọn