Thành viên:

MurasakiShikibu

Đăng ký phát âm của MurasakiShikibu

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/03/2016 純情 [ja] phát âm 純情 0 bình chọn
24/03/2016 20分 [ja] phát âm 20分 0 bình chọn
24/03/2016 在庫あり [ja] phát âm 在庫あり 0 bình chọn
24/03/2016 やめて [ja] phát âm やめて 0 bình chọn
24/03/2016 貨物運送 [ja] phát âm 貨物運送 0 bình chọn
24/03/2016 湯浴み [ja] phát âm 湯浴み 0 bình chọn
24/03/2016 学生証 [ja] phát âm 学生証 0 bình chọn
24/03/2016 皇居 [ja] phát âm 皇居 0 bình chọn
24/03/2016 教職 [ja] phát âm 教職 0 bình chọn
24/03/2016 応用問題 [ja] phát âm 応用問題 0 bình chọn
24/03/2016 お多福 [ja] phát âm お多福 0 bình chọn
24/03/2016 宮内庁 [ja] phát âm 宮内庁 0 bình chọn
24/03/2016 整形外科医 [ja] phát âm 整形外科医 0 bình chọn
24/03/2016 今週末 [ja] phát âm 今週末 0 bình chọn
24/03/2016 更新 [ja] phát âm 更新 0 bình chọn
24/03/2016 航空券 [ja] phát âm 航空券 0 bình chọn
24/03/2016 よくできました [ja] phát âm よくできました 0 bình chọn
24/03/2016 答えて下さい [ja] phát âm 答えて下さい 0 bình chọn
24/03/2016 誠にありがとうございます [ja] phát âm 誠にありがとうございます 0 bình chọn
24/03/2016 こんがらかる [ja] phát âm こんがらかる 0 bình chọn
24/03/2016 月額 [ja] phát âm 月額 0 bình chọn
24/03/2016 上昇気流 [ja] phát âm 上昇気流 0 bình chọn
24/03/2016 備忘録 [ja] phát âm 備忘録 0 bình chọn
24/03/2016 賃貸アパート [ja] phát âm 賃貸アパート 0 bình chọn
24/03/2016 なにをしますか [ja] phát âm なにをしますか 0 bình chọn
24/03/2016 クアラルンプール [ja] phát âm クアラルンプール 1 bình chọn
24/03/2016 臨床試験 [ja] phát âm 臨床試験 0 bình chọn
24/03/2016 神経外科 [ja] phát âm 神経外科 0 bình chọn
24/03/2016 飛騨高山 [ja] phát âm 飛騨高山 1 bình chọn
24/03/2016 柴田 [ja] phát âm 柴田 0 bình chọn