Thành viên:

NIKLA

Đăng ký phát âm của NIKLA

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
23/11/2008 serendipitous [en] phát âm serendipitous Của mooncow
05/11/2008 crate [en] phát âm crate Của x_WoofyWoo_x
03/11/2008 mizzle [en] phát âm mizzle Của Sinead
28/10/2008 resignation [en] phát âm resignation Của migueld
28/10/2008 resign [en] phát âm resign Của sth827
28/10/2008 aesthetic [en] phát âm aesthetic Của kstone11
27/10/2008 pending [en] phát âm pending Của fordum
08/10/2008 Uruguay [fr] phát âm Uruguay 2 bình chọn
08/10/2008 Xavier [fr] phát âm Xavier Của gwen_bzh
06/10/2008 variance [en] phát âm variance Của cab22
06/10/2008 bid [en] phát âm bid Của cab22
06/10/2008 coût [fr] phát âm coût 0 bình chọn
06/10/2008 paon [fr] phát âm paon Của Domigloup
06/10/2008 faon [fr] phát âm faon 0 bình chọn
06/10/2008 choeur [fr] phát âm choeur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/10/2008 parent [fr] phát âm parent 2 bình chọn
06/10/2008 serpent [fr] phát âm serpent 2 bình chọn Phát âm tốt nhất