Thành viên:

NIKLA

Đăng ký phát âm của NIKLA

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Cụm từ Nghe Bình chọn
08/10/2008 Bonne nuit [fr] phát âm bonne nuit 0 bình chọn