Thành viên:

NIKLA

Đăng ký phát âm của NIKLA

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/10/2008 s'amuser [fr] phát âm s'amuser 3 bình chọn Phát âm tốt nhất