Thành viên:

Natakea

Đăng ký phát âm của Natakea

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/11/2010 замедлен [ru] phát âm замедлен 0 bình chọn
22/11/2010 оборван [ru] phát âm оборван 0 bình chọn
22/11/2010 угрюм [ru] phát âm угрюм -1 bình chọn
22/11/2010 ускорен [ru] phát âm ускорен -1 bình chọn
22/11/2010 ворчлив [ru] phát âm ворчлив -1 bình chọn
22/11/2010 недоверчив [ru] phát âm недоверчив -1 bình chọn
22/11/2010 неадекватен [ru] phát âm неадекватен 0 bình chọn
22/11/2010 жёлтое [ru] phát âm жёлтое -1 bình chọn
21/11/2010 оздоровительный [ru] phát âm оздоровительный -1 bình chọn
20/11/2010 Тимошка [ru] phát âm Тимошка 0 bình chọn