Thành viên:

Nelka

Đăng ký phát âm của Nelka

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/11/2011 Tintin [en] phát âm Tintin 0 bình chọn