Thành viên:

Nomsa

Đăng ký phát âm của Nomsa

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/11/2009 opa [af] phát âm opa 0 bình chọn
25/11/2009 Tshwane [af] phát âm Tshwane 0 bình chọn
25/11/2009 iqaqa [xh] phát âm iqaqa 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/11/2009 iqhirha [xh] phát âm iqhirha 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/11/2009 uqonqothwane [xh] phát âm uqonqothwane 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/11/2009 uqhirha [xh] phát âm uqhirha 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/11/2009 amanzi [xh] phát âm amanzi 0 bình chọn
25/11/2009 hayi [xh] phát âm hayi 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/11/2009 thabo mbeki [xh] phát âm thabo mbeki 0 bình chọn
25/11/2009 ncaca [xh] phát âm ncaca 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/11/2009 amashumi amane anesixhenxe [xh] phát âm amashumi amane anesixhenxe 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/11/2009 Ndiyakuthanda [xh] phát âm Ndiyakuthanda 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/11/2009 Rolihlahla [xh] phát âm Rolihlahla 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/11/2009 Qaqambile [xh] phát âm Qaqambile 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/11/2009 Dinuzulu kaCetshwayo [zu] phát âm Dinuzulu kaCetshwayo 0 bình chọn
25/11/2009 iBhunu [zu] phát âm iBhunu 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/11/2009 amanzi [zu] phát âm amanzi 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/11/2009 hamba kahle [zu] phát âm hamba kahle 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/11/2009 yebo [zu] phát âm yebo 0 bình chọn
25/11/2009 sanibonani [zu] phát âm sanibonani 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/11/2009 kunjani [zu] phát âm kunjani 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/11/2009 iJalimane [zu] phát âm iJalimane 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/11/2009 hluhluwe [zu] phát âm hluhluwe 0 bình chọn
25/11/2009 ikhilogramu [zu] phát âm ikhilogramu 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/11/2009 Ubuntu [zu] phát âm Ubuntu 1 bình chọn
25/11/2009 amashumi amane nesikhombisa [zu] phát âm amashumi amane nesikhombisa 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/11/2009 amashumi amabili [zu] phát âm amashumi amabili 0 bình chọn
25/11/2009 indoda [zu] phát âm indoda 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/11/2009 indodakazi [zu] phát âm indodakazi 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/11/2009 indodana [zu] phát âm indodana 1 bình chọn Phát âm tốt nhất