Thành viên:

Nomsa

Đăng ký phát âm của Nomsa

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
25/11/2009 iqaqa [xh] phát âm iqaqa 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/11/2009 iqhirha [xh] phát âm iqhirha 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/11/2009 uqonqothwane [xh] phát âm uqonqothwane 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/11/2009 uqhirha [xh] phát âm uqhirha 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/11/2009 yebo [zu] phát âm yebo 0 bình chọn
25/11/2009 sanibonani [zu] phát âm sanibonani 1 bình chọn Phát âm tốt nhất