Thành viên:

Nomsa

Đăng ký phát âm của Nomsa

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/11/2009 indlovu [zu] phát âm indlovu 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/11/2009 indaba [zu] phát âm indaba 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/11/2009 Wena unjani [zu] phát âm Wena unjani 0 bình chọn
25/11/2009 Ngiyakuthanda [zu] phát âm Ngiyakuthanda 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/11/2009 ililungelo [zu] phát âm ililungelo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/11/2009 ililayisense lokushayela [zu] phát âm ililayisense lokushayela 0 bình chọn
25/11/2009 Ngubuntu [zu] phát âm Ngubuntu 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/11/2009 Umantu [zu] phát âm Umantu 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/11/2009 Ngabantu [zu] phát âm Ngabantu 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/11/2009 ngiyabonga [zu] phát âm ngiyabonga 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/11/2009 sawubona [zu] phát âm sawubona 3 bình chọn