Thành viên:

Ohhai

Đăng ký phát âm của Ohhai

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/06/2011 caramel [en] phát âm caramel 1 bình chọn
11/06/2011 iron [en] phát âm iron 0 bình chọn
11/06/2011 theater [en] phát âm theater 1 bình chọn
11/06/2011 route [en] phát âm route -1 bình chọn
11/06/2011 roof [en] phát âm roof 1 bình chọn
10/06/2011 Portsmouth [en] phát âm Portsmouth 2 bình chọn
09/06/2011 lovely [en] phát âm lovely 0 bình chọn
09/06/2011 grief [en] phát âm grief 0 bình chọn