Thành viên:

Olenenok

Đăng ký phát âm của Olenenok

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/09/2011 Гро-Морн [ru] phát âm Гро-Морн 0 bình chọn
28/09/2011 Гуавьяре [ru] phát âm Гуавьяре 0 bình chọn
28/09/2011 Гуанчжоу [ru] phát âm Гуанчжоу -1 bình chọn
28/09/2011 Гуаякиль [ru] phát âm Гуаякиль 0 bình chọn
28/09/2011 Губкин [ru] phát âm Губкин 0 bình chọn
28/09/2011 Гуджарат [ru] phát âm Гуджарат 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/09/2011 Гуджранвала [ru] phát âm Гуджранвала 0 bình chọn
28/09/2011 Гуйчжоу [ru] phát âm Гуйчжоу 0 bình chọn
28/09/2011 Гуйян [ru] phát âm Гуйян 0 bình chọn
28/09/2011 Гулистан [ru] phát âm Гулистан 0 bình chọn
28/09/2011 Гумистинский заповедник [ru] phát âm Гумистинский заповедник 0 bình chọn
28/09/2011 Гуниб [ru] phát âm Гуниб 0 bình chọn
28/09/2011 Гунт [ru] phát âm Гунт 0 bình chọn
28/09/2011 Гунунг-Лёсер [ru] phát âm Гунунг-Лёсер 0 bình chọn
28/09/2011 Гури [ru] phát âm Гури 0 bình chọn
28/09/2011 Гурон [ru] phát âm Гурон 0 bình chọn
28/09/2011 Гусиноозёрск [ru] phát âm Гусиноозёрск 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/09/2011 Гусиноозёрская котловина [ru] phát âm Гусиноозёрская котловина 0 bình chọn
28/09/2011 Гыданский полуостров [ru] phát âm Гыданский полуостров 0 bình chọn
28/09/2011 сулиться [ru] phát âm сулиться 0 bình chọn
28/09/2011 Гюмри [ru] phát âm Гюмри 0 bình chọn
28/09/2011 Гянджа [ru] phát âm Гянджа 0 bình chọn
28/09/2011 сулёный [ru] phát âm сулёный 0 bình chọn
28/09/2011 сулейка [ru] phát âm сулейка 0 bình chọn
28/09/2011 сулемовый [ru] phát âm сулемовый 0 bình chọn
28/09/2011 сулея [ru] phát âm сулея 0 bình chọn
28/09/2011 сулица [ru] phát âm сулица 0 bình chọn
28/09/2011 сулой [ru] phát âm сулой 0 bình chọn
28/09/2011 султанка [ru] phát âm султанка 0 bình chọn
28/09/2011 султански [ru] phát âm султански 0 bình chọn