Thành viên:

Olivares

Đăng ký phát âm của Olivares

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/07/2008 Borja [ca] phát âm Borja 0 bình chọn
30/07/2008 samaler [ca] phát âm samaler 0 bình chọn
30/07/2008 vas [ca] phát âm vas 0 bình chọn