Thành viên:

Olivares

Đăng ký phát âm của Olivares

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
30/07/2008 puta [ca] phát âm puta Của multi22
30/07/2008 samaler [ca] phát âm samaler 0 bình chọn