Thành viên:

Oscars

Đăng ký phát âm của Oscars

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/08/2012 a tus pies [es] phát âm a tus pies 0 bình chọn
05/08/2012 peste negra [es] phát âm peste negra 0 bình chọn
05/08/2012 pasteurizar [es] phát âm pasteurizar 0 bình chọn
05/08/2012 leche pasteurizada [es] phát âm leche pasteurizada 0 bình chọn
05/08/2012 Itzel [es] phát âm Itzel 0 bình chọn
05/08/2012 parar los pies [es] phát âm parar los pies 0 bình chọn
05/08/2012 boticario [es] phát âm boticario 0 bình chọn