Thành viên:

Pablo2012

Đăng ký phát âm của Pablo2012

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/08/2012 tomar [es] phát âm tomar 0 bình chọn
30/08/2012 beber [es] phát âm beber -1 bình chọn
30/08/2012 vivir [es] phát âm vivir -1 bình chọn
30/08/2012 morar [es] phát âm morar 0 bình chọn
30/08/2012 habitar [es] phát âm habitar 0 bình chọn
30/08/2012 vencer [es] phát âm vencer 1 bình chọn
30/08/2012 derribar [es] phát âm derribar 0 bình chọn
30/08/2012 crecer [es] phát âm crecer -1 bình chọn
30/08/2012 hoy [es] phát âm hoy 0 bình chọn
30/08/2012 el día de hoy [es] phát âm el día de hoy 0 bình chọn
30/08/2012 dudar [es] phát âm dudar 1 bình chọn
30/08/2012 enseñar [es] phát âm enseñar 0 bình chọn
30/08/2012 instruir [es] phát âm instruir 0 bình chọn
18/08/2012 balanza [es] phát âm balanza -1 bình chọn
04/08/2012 crear [es] phát âm crear 1 bình chọn
03/07/2012 creer [es] phát âm creer 0 bình chọn
03/07/2012 mover [es] phát âm mover 1 bình chọn
03/07/2012 mudarse [es] phát âm mudarse 0 bình chọn
03/07/2012 serpiente [es] phát âm serpiente 0 bình chọn
03/07/2012 insecto [es] phát âm insecto 0 bình chọn
03/07/2012 hambre [es] phát âm hambre 0 bình chọn
03/07/2012 sed [es] phát âm sed 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/07/2012 ángel [es] phát âm ángel -1 bình chọn
03/07/2012 plantar [es] phát âm plantar 0 bình chọn
03/07/2012 florecer [es] phát âm florecer 0 bình chọn
11/06/2012 alentar [es] phát âm alentar 0 bình chọn
11/06/2012 aire [es] phát âm aire 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/06/2012 neta [es] phát âm neta 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/06/2012 Roberto [es] phát âm Roberto 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
11/06/2012 toalla [es] phát âm toalla 0 bình chọn