Thành viên:

Pablo2012

Đăng ký phát âm của Pablo2012

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/10/2012 Samotracia [es] phát âm Samotracia 0 bình chọn
29/10/2012 psicomotriz [es] phát âm psicomotriz 0 bình chọn
29/10/2012 feminidad [es] phát âm feminidad 0 bình chọn
29/10/2012 Nefertiti [es] phát âm Nefertiti 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/10/2012 Tatiana Cabral [es] phát âm Tatiana Cabral 0 bình chọn
29/10/2012 grosso modo [es] phát âm grosso modo 0 bình chọn
29/10/2012 chanfaina [es] phát âm chanfaina 0 bình chọn
29/10/2012 referencial [es] phát âm referencial 0 bình chọn
29/10/2012 femineidad [es] phát âm femineidad 0 bình chọn
29/10/2012 adocenada [es] phát âm adocenada 0 bình chọn
29/10/2012 protoceltas [es] phát âm protoceltas 0 bình chọn
29/10/2012 Transantártico [es] phát âm Transantártico 0 bình chọn
29/10/2012 carpanel [es] phát âm carpanel 0 bình chọn
29/10/2012 proverbiales [es] phát âm proverbiales 0 bình chọn
20/10/2012 paracéltica [es] phát âm paracéltica 0 bình chọn
20/10/2012 deformado [es] phát âm deformado 0 bình chọn
20/10/2012 Tarsis [es] phát âm Tarsis 0 bình chọn
20/10/2012 tirrenos [es] phát âm tirrenos 0 bình chọn
20/10/2012 adocenando [es] phát âm adocenando 0 bình chọn
20/10/2012 Puerto Madero [es] phát âm Puerto Madero 0 bình chọn
20/10/2012 reconsiderar [es] phát âm reconsiderar 0 bình chọn
20/10/2012 dormido [es] phát âm dormido 0 bình chọn
20/10/2012 ola [es] phát âm ola 2 bình chọn
20/10/2012 hola [es] phát âm hola 1 bình chọn
20/10/2012 fondo [es] phát âm fondo 1 bình chọn
20/10/2012 cuando [es] phát âm cuando 0 bình chọn
20/10/2012 ayuda [es] phát âm ayuda 0 bình chọn
20/10/2012 ayúdame [es] phát âm ayúdame 0 bình chọn
20/10/2012 hablar [es] phát âm hablar 2 bình chọn
20/10/2012 sonreír [es] phát âm sonreír 1 bình chọn