Thành viên:

Panu

Đăng ký phát âm của Panu

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/06/2012 mysterii [la] phát âm mysterii 0 bình chọn
24/06/2012 yökerho [fi] phát âm yökerho 0 bình chọn
24/06/2012 etenkin [fi] phát âm etenkin 0 bình chọn
24/06/2012 ujostella [fi] phát âm ujostella 0 bình chọn
24/06/2012 ταύτῃ [grc] phát âm ταύτῃ 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
22/06/2012 kohotahti [fi] phát âm kohotahti 0 bình chọn
21/06/2012 arma virumque cano [la] phát âm arma virumque cano 0 bình chọn
21/06/2012 quas [la] phát âm quas 0 bình chọn
21/06/2012 absoluuttinen sävelkorva [fi] phát âm absoluuttinen sävelkorva 0 bình chọn
21/06/2012 sivusävel [fi] phát âm sivusävel 0 bình chọn
21/06/2012 ἄνθεμον [grc] phát âm ἄνθεμον 0 bình chọn
21/06/2012 ὑγρός [grc] phát âm ὑγρός 0 bình chọn
21/06/2012 nauris [fi] phát âm nauris 0 bình chọn
21/06/2012 vastapäinen [fi] phát âm vastapäinen 1 bình chọn Phát âm tốt nhất