Thành viên:

Pat91

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/04/2017 je vous les fais à [fr] phát âm je vous les fais à 1 bình chọn
22/04/2017 je vous fais une réduction [fr] phát âm je vous fais une réduction 1 bình chọn
22/04/2017 c'est donné [fr] phát âm c'est donné 1 bình chọn
22/04/2017 ce n'est pas cher [fr] phát âm ce n'est pas cher 1 bình chọn
22/04/2017 c'est une affaire [fr] phát âm c'est une affaire 1 bình chọn
22/04/2017 c'est un bon achat [fr] phát âm c'est un bon achat 1 bình chọn
22/04/2017 être en bon état [fr] phát âm être en bon état 1 bình chọn
22/04/2017 être en mauvais état [fr] phát âm être en mauvais état 1 bình chọn
22/04/2017 une source d'inspiration [fr] phát âm une source d'inspiration 0 bình chọn
22/04/2017 j'aurais aimé [fr] phát âm j'aurais aimé 0 bình chọn
22/04/2017 je n'aurais pas dû [fr] phát âm je n'aurais pas dû 0 bình chọn
22/04/2017 ça m'embêterait de [fr] phát âm ça m'embêterait de 0 bình chọn
22/04/2017 ça m'ennuierait de [fr] phát âm ça m'ennuierait de 0 bình chọn
22/04/2017 le dernier modèle [fr] phát âm le dernier modèle 0 bình chọn
22/04/2017 vingt autres vins [fr] phát âm vingt autres vins 1 bình chọn
22/04/2017 ils parlent vite, il parle vite [fr] phát âm ils parlent vite, il parle vite 0 bình chọn
22/04/2017 elles ont été [fr] phát âm elles ont été 0 bình chọn
21/04/2017 tu avais dû [fr] phát âm tu avais dû 0 bình chọn
21/04/2017 tu as dû [fr] phát âm tu as dû 0 bình chọn
21/04/2017 suis mon conseil [fr] phát âm suis mon conseil 1 bình chọn
21/04/2017 j'avais dû [fr] phát âm j'avais dû 0 bình chọn
21/04/2017 j'aurai dû [fr] phát âm j'aurai dû 0 bình chọn
21/04/2017 ils ont dû [fr] phát âm ils ont dû 0 bình chọn
21/04/2017 ils avaient dû [fr] phát âm ils avaient dû 0 bình chọn
21/04/2017 ils auront dû [fr] phát âm ils auront dû 0 bình chọn
21/04/2017 ils auraient dû [fr] phát âm ils auraient dû 0 bình chọn
21/04/2017 il avait dû [fr] phát âm il avait dû 0 bình chọn
21/04/2017 il aurait dû [fr] phát âm il aurait dû 0 bình chọn
21/04/2017 il aura dû [fr] phát âm il aura dû 0 bình chọn
21/04/2017 il a dû [fr] phát âm il a dû 0 bình chọn