Thành viên:

Pat91

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/01/2017 avant de rajouter [fr] phát âm avant de rajouter 0 bình chọn
17/01/2017 des notifications précises [fr] phát âm des notifications précises 0 bình chọn
17/01/2017 Joris Marveaux [fr] phát âm Joris Marveaux 0 bình chọn
17/01/2017 demeurer calme [fr] phát âm demeurer calme 0 bình chọn
17/01/2017 Morgan Sanson [fr] phát âm Morgan Sanson 0 bình chọn
17/01/2017 Killian Sanson [fr] phát âm Killian Sanson 0 bình chọn
17/01/2017 Nicolas Saint-Ruf [fr] phát âm Nicolas Saint-Ruf 0 bình chọn
17/01/2017 Jonathan Ligali [fr] phát âm Jonathan Ligali 0 bình chọn
17/01/2017 Daniel Congré [fr] phát âm Daniel Congré 0 bình chọn
17/01/2017 entreprise de vitrerie [fr] phát âm entreprise de vitrerie 0 bình chọn
17/01/2017 entendre des chanteurs [fr] phát âm entendre des chanteurs 0 bình chọn
17/01/2017 ils ont leur destin en main [fr] phát âm ils ont leur destin en main 0 bình chọn
17/01/2017 sens sans retour [fr] phát âm sens sans retour 0 bình chọn
17/01/2017 alphabet inconnu [fr] phát âm alphabet inconnu 0 bình chọn
17/01/2017 Geoffrey Jourdren [fr] phát âm Geoffrey Jourdren 0 bình chọn
17/01/2017 un chiffrage raisonnable [fr] phát âm un chiffrage raisonnable 0 bình chọn
17/01/2017 une femme solitaire [fr] phát âm une femme solitaire 0 bình chọn
17/01/2017 Laurent Pionnier [fr] phát âm Laurent Pionnier 0 bình chọn
17/01/2017 Mathieu Deplagne [fr] phát âm Mathieu Deplagne 0 bình chọn
17/01/2017 Anthony Vanden Borre [fr] phát âm Anthony Vanden Borre 0 bình chọn
17/01/2017 Coupe du Monde de la Boulangerie [fr] phát âm Coupe du Monde de la Boulangerie 0 bình chọn
17/01/2017 Gaël Kakuta [fr] phát âm Gaël Kakuta 0 bình chọn
17/01/2017 on veut [fr] phát âm on veut 0 bình chọn
16/01/2017 1813 [fr] phát âm 1813 0 bình chọn
16/01/2017 1874 [fr] phát âm 1874 0 bình chọn
16/01/2017 1881 [fr] phát âm 1881 0 bình chọn
16/01/2017 1880 [fr] phát âm 1880 0 bình chọn
16/01/2017 1851 [fr] phát âm 1851 0 bình chọn
16/01/2017 1873 [fr] phát âm 1873 0 bình chọn
16/01/2017 1869 [fr] phát âm 1869 0 bình chọn