Thành viên:

Pat91

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/07/2017 ou au [fr] phát âm ou au 0 bình chọn
19/07/2017 des agglomérations urbaines [fr] phát âm des agglomérations urbaines 0 bình chọn
19/07/2017 21 heures [fr] phát âm 21 heures 0 bình chọn
19/07/2017 Lichine [fr] phát âm Lichine 0 bình chọn
18/07/2017 bouche fermée [fr] phát âm bouche fermée 0 bình chọn
18/07/2017 Debar [fr] phát âm Debar 0 bình chọn
18/07/2017 Payan [fr] phát âm Payan 0 bình chọn
18/07/2017 succès de scandale [fr] phát âm succès de scandale 0 bình chọn
18/07/2017 soulzmatt [fr] phát âm soulzmatt 0 bình chọn
18/07/2017 Maratier [fr] phát âm Maratier 0 bình chọn
18/07/2017 je vais manger [fr] phát âm je vais manger 0 bình chọn
18/07/2017 fraises des bois [fr] phát âm fraises des bois 0 bình chọn
18/07/2017 petit malheur [fr] phát âm petit malheur 0 bình chọn
18/07/2017 mettre en valeur [fr] phát âm mettre en valeur 0 bình chọn
18/07/2017 Jefthe [fr] phát âm Jefthe 0 bình chọn
18/07/2017 Docilaire [fr] phát âm Docilaire 0 bình chọn
18/07/2017 Dion Phaneuf [fr] phát âm Dion Phaneuf 0 bình chọn
18/07/2017 différents angles [fr] phát âm différents angles 0 bình chọn
18/07/2017 surpeuplées [fr] phát âm surpeuplées 0 bình chọn
18/07/2017 les entreprises [fr] phát âm les entreprises 0 bình chọn
18/07/2017 en ivoire [fr] phát âm en ivoire 1 bình chọn
18/07/2017 Les Ancegnières [fr] phát âm Les Ancegnières 0 bình chọn
18/07/2017 à la manœuvrer [fr] phát âm à la manœuvrer 1 bình chọn
18/07/2017 traîneaux [fr] phát âm traîneaux 1 bình chọn
18/07/2017 tiret cadratin [fr] phát âm tiret cadratin 0 bình chọn
18/07/2017 tiret du 6 [fr] phát âm tiret du 6 0 bình chọn
18/07/2017 Alexander Lévy [fr] phát âm Alexander Lévy 0 bình chọn
18/07/2017 Matthieu Pavon [fr] phát âm Matthieu Pavon 0 bình chọn
18/07/2017 Michael Lorenzo-Vera [fr] phát âm Michael Lorenzo-Vera 0 bình chọn
18/07/2017 états-unien [fr] phát âm états-unien 0 bình chọn