Thành viên:

Pat91

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Pat91

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/01/2018 Michaël Guigou [fr] phát âm Michaël Guigou 0 bình chọn
12/01/2018 Luc Abalo [fr] phát âm Luc Abalo 0 bình chọn
12/01/2018 Kentin Mahé [fr] phát âm Kentin Mahé 0 bình chọn
12/01/2018 Nikola Karabatic [fr] phát âm Nikola Karabatic 0 bình chọn
12/01/2018 Nicolas Tournat [fr] phát âm Nicolas Tournat 0 bình chọn
12/01/2018 Valentin Porte [fr] phát âm Valentin Porte 0 bình chọn
12/01/2018 Adrien Dipanda [fr] phát âm Adrien Dipanda 0 bình chọn
12/01/2018 Nicolas Claire [fr] phát âm Nicolas Claire 0 bình chọn
12/01/2018 Benjamin Afgour [fr] phát âm Benjamin Afgour 0 bình chọn
12/01/2018 Raphaël Caucheteux [fr] phát âm Raphaël Caucheteux 0 bình chọn
10/01/2018 Iguerande [fr] phát âm Iguerande 0 bình chọn
10/01/2018 Jean Baptiste Boillaud [fr] phát âm Jean Baptiste Boillaud 0 bình chọn
10/01/2018 Place du Carrousel [fr] phát âm Place du Carrousel 0 bình chọn
10/01/2018 contiendrai [fr] phát âm contiendrai 0 bình chọn
10/01/2018 contiendrais [fr] phát âm contiendrais 0 bình chọn
10/01/2018 je m'énervais [fr] phát âm je m'énervais 0 bình chọn
10/01/2018 je m'énerverai [fr] phát âm je m'énerverai 0 bình chọn
10/01/2018 je m'énerverais [fr] phát âm je m'énerverais 0 bình chọn
10/01/2018 pour sûr [fr] phát âm pour sûr 0 bình chọn
10/01/2018 c’est une honte [fr] phát âm c’est une honte 0 bình chọn
10/01/2018 rester sobre [fr] phát âm rester sobre 0 bình chọn
10/01/2018 mal maîtrisé [fr] phát âm mal maîtrisé 0 bình chọn
10/01/2018 la mise en œuvre d'un projet [fr] phát âm la mise en œuvre d'un projet 0 bình chọn
10/01/2018 n’aboutit à rien [fr] phát âm n’aboutit à rien 0 bình chọn
10/01/2018 se syndiquer [fr] phát âm se syndiquer 0 bình chọn
10/01/2018 au gré du vent [fr] phát âm au gré du vent 0 bình chọn
10/01/2018 sur ce coup-là [fr] phát âm sur ce coup-là 0 bình chọn
10/01/2018 est à droite [fr] phát âm est à droite 0 bình chọn
10/01/2018 est à gauche [fr] phát âm est à gauche 0 bình chọn
10/01/2018 endoctrinements [fr] phát âm endoctrinements 0 bình chọn