Thành viên:

PeggyMuppet

Đăng ký phát âm của PeggyMuppet

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/05/2012 במעמקים [he] phát âm במעמקים 0 bình chọn
21/05/2012 בן-יהודה [he] phát âm בן-יהודה 0 bình chọn
21/05/2012 רבין [he] phát âm רבין 0 bình chọn
21/05/2012 בן-גוריון [he] phát âm בן-גוריון 0 bình chọn
21/05/2012 קיסריה [he] phát âm קיסריה 0 bình chọn
21/05/2012 שומרון [he] phát âm שומרון 0 bình chọn
21/05/2012 בגין [he] phát âm בגין 0 bình chọn
21/05/2012 זיתים [he] phát âm זיתים 0 bình chọn
21/05/2012 צידון [he] phát âm צידון 0 bình chọn
21/05/2012 דמשק [he] phát âm דמשק 0 bình chọn
21/05/2012 אשכנז [he] phát âm אשכנז 0 bình chọn
21/05/2012 הרצל [he] phát âm הרצל 0 bình chọn
21/05/2012 מאהלר [he] phát âm מאהלר 0 bình chọn
21/05/2012 פאנץ' [he] phát âm פאנץ' 0 bình chọn
21/05/2012 קפקא [he] phát âm קפקא 0 bình chọn
21/05/2012 סראייבו [he] phát âm סראייבו 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/05/2012 ברנשטיין [he] phát âm ברנשטיין 0 bình chọn
21/05/2012 לוי-שטראוס [he] phát âm לוי-שטראוס 0 bình chọn
21/05/2012 בִּלְעָם [he] phát âm בִּלְעָם 0 bình chọn
21/05/2012 וקסמן [he] phát âm וקסמן 0 bình chọn
21/05/2012 תַמלִיל [he] phát âm תַמלִיל 0 bình chọn
21/05/2012 דרייפוס [he] phát âm דרייפוס 0 bình chọn
21/05/2012 רוזה לוקסמבורג [he] phát âm רוזה לוקסמבורג 0 bình chọn
21/05/2012 פוליצר [he] phát âm פוליצר 0 bình chọn
21/05/2012 עם עובד [he] phát âm עם עובד 0 bình chọn
21/05/2012 am oved [he] phát âm am oved 0 bình chọn
21/05/2012 עתונות [he] phát âm עתונות 0 bình chọn
21/05/2012 מנדלסון [he] phát âm מנדלסון 0 bình chọn
21/05/2012 קִינָה [he] phát âm קִינָה 0 bình chọn
21/05/2012 בַּלָדָה [he] phát âm בַּלָדָה 0 bình chọn