Thành viên:

PeggyMuppet

Đăng ký phát âm của PeggyMuppet

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/04/2012 כָּהָה [he] phát âm כָּהָה 0 bình chọn
24/04/2012 פָּטַר [he] phát âm פָּטַר 0 bình chọn
24/04/2012 קָהָה [he] phát âm קָהָה 0 bình chọn
22/04/2012 עניינים [he] phát âm עניינים 0 bình chọn
22/04/2012 chumash [he] phát âm chumash 0 bình chọn
22/04/2012 לַהֲגוֹת [he] phát âm לַהֲגוֹת 0 bình chọn
22/04/2012 בִּטּוּי [he] phát âm בִּטּוּי 0 bình chọn
22/04/2012 דּוֹבֵרֵת אַנְגְּלִית [he] phát âm דּוֹבֵרֵת אַנְגְּלִית 0 bình chọn
22/04/2012 אַתְּ מֵבִינָה ¿ [he] phát âm אַתְּ מֵבִינָה ¿ 0 bình chọn
22/04/2012 אַתָּה מֵבִין ¿ [he] phát âm אַתָּה מֵבִין ¿ 0 bình chọn
22/04/2012 שַקְרָן  [he] phát âm שַקְרָן  0 bình chọn