Thành viên:

Petur75

Đăng ký phát âm của Petur75

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Bình chọn
17/06/2018
phát âm svalt
svalt [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm Sindri Þór Stefánsson
Sindri Þór Stefánsson [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm líkamar
líkamar [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm bekkir
bekkir [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm vinsæl
vinsæl [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm vinsælt
vinsælt [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm vinsælir
vinsælir [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm vinsælar
vinsælar [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm heitar
heitar [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm mönnun
mönnun [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm bruðl
bruðl [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm Hallgrímur Helgason
Hallgrímur Helgason [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm Ófeigur
Ófeigur [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm að stunda
að stunda [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm að stunda kynlíf
að stunda kynlíf [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm í gegnum
í gegnum [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm án þess að
án þess að [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm launakostnaður
launakostnaður [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm Þrídrangar
Þrídrangar [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm Brúarhlöð
Brúarhlöð [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm Kolugljúfur
Kolugljúfur [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm Sauðdalstindur
Sauðdalstindur [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm Grænnípa
Grænnípa [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm Hallbjarnarstaðatindur
Hallbjarnarstaðatindur [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm Máfabyggðir
Máfabyggðir [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm erfið
erfið [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm búsetuleyfi
búsetuleyfi [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm orðnir
orðnir [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm Útburðarskálarhnjúkur
Útburðarskálarhnjúkur [is] 0 bình chọn
17/06/2018
phát âm Rúrik Gíslason
Rúrik Gíslason [is] 0 bình chọn