Thành viên:

Petur75

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Petur75

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/06/2018 Efnahags [is] phát âm Efnahags 0 bình chọn
17/06/2018 X bendir á að ~ [is] phát âm X bendir á að ~ 0 bình chọn
17/06/2018 Glódís Viggósdóttir [is] phát âm Glódís Viggósdóttir 0 bình chọn
17/06/2018 Sigþrúðr [is] phát âm Sigþrúðr 0 bình chọn
17/06/2018 nábúi [is] phát âm nábúi 0 bình chọn
17/06/2018 nábúar [is] phát âm nábúar 0 bình chọn
17/06/2018 nágrannar [is] phát âm nágrannar 0 bình chọn
17/06/2018 gestir [is] phát âm gestir 0 bình chọn
17/06/2018 kúnnar [is] phát âm kúnnar 0 bình chọn
17/06/2018 kollegi [is] phát âm kollegi 0 bình chọn
17/06/2018 félagar [is] phát âm félagar 0 bình chọn
17/06/2018 fjölskyldur [is] phát âm fjölskyldur 0 bình chọn
17/06/2018 Flovent [is] phát âm Flovent 0 bình chọn
17/06/2018 Hressingarskálinn [is] phát âm Hressingarskálinn 0 bình chọn
17/06/2018 heybaggi [is] phát âm heybaggi 0 bình chọn
17/06/2018 leikurinn [is] phát âm leikurinn 0 bình chọn
17/06/2018 fótatak [is] phát âm fótatak 0 bình chọn
17/06/2018 ullabjakk [is] phát âm ullabjakk 0 bình chọn
17/06/2018 Ásgeir Ásgeirsson [is] phát âm Ásgeir Ásgeirsson 0 bình chọn
17/06/2018 mæður [is] phát âm mæður 0 bình chọn
17/06/2018 eiginmenn [is] phát âm eiginmenn 0 bình chọn
17/06/2018 eiginkonur [is] phát âm eiginkonur 0 bình chọn
17/06/2018 sjóðstreymi [is] phát âm sjóðstreymi 0 bình chọn
17/06/2018 Tryggvi Hlinason [is] phát âm Tryggvi Hlinason 0 bình chọn
17/06/2018 Martin Hermannsson [is] phát âm Martin Hermannsson 0 bình chọn
17/06/2018 Logi Gunnarsson [is] phát âm Logi Gunnarsson 0 bình chọn
17/06/2018 Hörður Vilhjálmsson [is] phát âm Hörður Vilhjálmsson 0 bình chọn
17/06/2018 Elvar Már Friðriksson [is] phát âm Elvar Már Friðriksson 0 bình chọn
17/06/2018 Kristofer Acox [is] phát âm Kristofer Acox 0 bình chọn
17/06/2018 Ægir Steinarsson [is] phát âm Ægir Steinarsson 0 bình chọn