Thành viên:

Petur75

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Petur75

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/06/2018 Albert Guðmundsson [is] phát âm Albert Guðmundsson 0 bình chọn
17/06/2018 Samúel [is] phát âm Samúel 0 bình chọn
17/06/2018 Hólmar [is] phát âm Hólmar 0 bình chọn
17/06/2018 Benedikt Erlingsson [is] phát âm Benedikt Erlingsson 0 bình chọn
17/06/2018 Vífilsstaðir [is] phát âm Vífilsstaðir 0 bình chọn
17/06/2018 falla í yfirlið [is] phát âm falla í yfirlið 0 bình chọn
17/06/2018 Arngunnur Árnadóttir [is] phát âm Arngunnur Árnadóttir 0 bình chọn
17/06/2018 pólitísk [is] phát âm pólitísk 0 bình chọn
17/06/2018 pólitíska [is] phát âm pólitíska 0 bình chọn
17/06/2018 einslaga [is] phát âm einslaga 0 bình chọn
17/06/2018 einslagaður [is] phát âm einslagaður 0 bình chọn
17/06/2018 einshyrndur [is] phát âm einshyrndur 0 bình chọn
17/06/2018 læknisfræðileg [is] phát âm læknisfræðileg 0 bình chọn
17/06/2018 læknisfræðilegt [is] phát âm læknisfræðilegt 0 bình chọn
17/06/2018 læknisfræðilegir [is] phát âm læknisfræðilegir 0 bình chọn
17/06/2018 læknisfræðilegar [is] phát âm læknisfræðilegar 0 bình chọn
17/06/2018 morgnar [is] phát âm morgnar 0 bình chọn
17/06/2018 morgunninn [is] phát âm morgunninn 0 bình chọn
17/06/2018 morgnarnir [is] phát âm morgnarnir 0 bình chọn
17/06/2018 kveld [is] phát âm kveld 0 bình chọn
17/06/2018 kvöldin [is] phát âm kvöldin 0 bình chọn
17/06/2018 kveldið [is] phát âm kveldið 0 bình chọn
17/06/2018 kveldin [is] phát âm kveldin 0 bình chọn
17/06/2018 hurðirnar [is] phát âm hurðirnar 0 bình chọn
17/06/2018 slétt [is] phát âm slétt 0 bình chọn
17/06/2018 Vegurinn [is] phát âm Vegurinn 0 bình chọn
17/06/2018 Smiðjuvegur [is] phát âm Smiðjuvegur 0 bình chọn
17/06/2018 Björn Bergmann Sigurðarson [is] phát âm Björn Bergmann Sigurðarson 0 bình chọn
17/06/2018 Englendingurinn [is] phát âm Englendingurinn 0 bình chọn
17/06/2018 íslenskan [is] phát âm íslenskan 0 bình chọn