Thành viên:

Piccadilly

Đăng ký phát âm của Piccadilly

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
22/11/2014 Chivenor [en] phát âm Chivenor 0 bình chọn
26/08/2010 protestor [en] phát âm protestor 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/08/2010 protester [en] phát âm protester 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/08/2010 methotrexate [en] phát âm methotrexate 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/08/2010 neutropoietin [en] phát âm neutropoietin 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/08/2010 complementarity [en] phát âm complementarity 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/08/2010 serotherapy [en] phát âm serotherapy 0 bình chọn
19/05/2010 twelfths [en] phát âm twelfths Của kjohn101
19/05/2010 semiconductor [en] phát âm semiconductor Của TopQuark