Thành viên:

Piccadilly

Đăng ký phát âm của Piccadilly

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/05/2010 project [en] phát âm project 3 bình chọn
19/05/2010 Polyploidy [en] phát âm Polyploidy 0 bình chọn
19/05/2010 polyploids [en] phát âm polyploids 0 bình chọn
19/05/2010 kilometre [en] phát âm kilometre 9 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/05/2010 diploid [en] phát âm diploid 0 bình chọn
19/05/2010 supercalifragilisticexpialidocious [en] phát âm supercalifragilisticexpialidocious 2 bình chọn
19/05/2010 domesticated [en] phát âm domesticated 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/05/2010 domestically [en] phát âm domestically 0 bình chọn
19/05/2010 semiconductor [en] phát âm semiconductor 0 bình chọn
19/05/2010 research [en] phát âm research 2 bình chọn
19/05/2010 extraordinary [en] phát âm extraordinary 6 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/05/2010 innovative [en] phát âm innovative 2 bình chọn
19/05/2010 via [en] phát âm via 3 bình chọn
19/05/2010 enquiry [en] phát âm enquiry 5 bình chọn
19/05/2010 symbiosis [en] phát âm symbiosis 1 bình chọn
19/05/2010 beta [en] phát âm beta 0 bình chọn
19/05/2010 data [en] phát âm data 2 bình chọn
19/05/2010 asked [en] phát âm asked 0 bình chọn
19/05/2010 thorough [en] phát âm thorough 2 bình chọn
19/05/2010 women [en] phát âm women 10 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/05/2010 wifi [en] phát âm wifi 2 bình chọn
19/05/2010 often [en] phát âm often 2 bình chọn
19/05/2010 collagen [en] phát âm collagen 1 bình chọn
19/05/2010 Woolfardisworthy [en] phát âm Woolfardisworthy 0 bình chọn
13/01/2010 antidisestablishmentarianism [en] phát âm antidisestablishmentarianism 20 bình chọn Phát âm tốt nhất