Thành viên:

Prolagus

Đăng ký phát âm của Prolagus

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/12/2009 scagliola [it] phát âm scagliola 0 bình chọn
04/12/2009 Cannonau [sc] phát âm Cannonau 1 bình chọn
04/12/2009 Cannonau [it] phát âm Cannonau 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/12/2009 urtare [it] phát âm urtare 0 bình chọn
03/12/2009 zuccherare [it] phát âm zuccherare 0 bình chọn
24/09/2009 cibo [it] phát âm cibo 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/09/2009 lavandino [it] phát âm lavandino 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/09/2009 bianche [it] phát âm bianche 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/09/2009 Alle [it] phát âm Alle 1 bình chọn
24/09/2009 un [it] phát âm un 1 bình chọn
24/09/2009 meno [it] phát âm meno 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/09/2009 mangia [it] phát âm mangia 0 bình chọn
24/09/2009 minuti [it] phát âm minuti 0 bình chọn
24/09/2009 mi [it] phát âm mi 3 bình chọn
24/09/2009 arriverai [it] phát âm arriverai 0 bình chọn
24/09/2009 rallentando [it] phát âm rallentando 0 bình chọn
01/09/2009 abiti [it] phát âm abiti 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/09/2009 100 - cento [it] phát âm 100 - cento 0 bình chọn
29/08/2009 ea [sc] phát âm ea 0 bình chọn
29/08/2009 accabadora [sc] phát âm accabadora 0 bình chọn
29/08/2009 pedralana [sc] phát âm pedralana 0 bình chọn
28/08/2009 scrittore [it] phát âm scrittore 0 bình chọn
26/08/2009 Norcia [it] phát âm Norcia 0 bình chọn
09/08/2009 sartizzu [sc] phát âm sartizzu 0 bình chọn
09/08/2009 civraxiu [sc] phát âm civraxiu 0 bình chọn
07/07/2009 stecca [it] phát âm stecca 0 bình chọn
04/07/2009 Paolo [it] phát âm Paolo 0 bình chọn
04/07/2009 cocco [it] phát âm cocco 0 bình chọn
06/06/2009 Pavarotti [it] phát âm Pavarotti 0 bình chọn
06/06/2009 sesamo [it] phát âm sesamo 0 bình chọn