Thành viên:

Prolagus

Đăng ký phát âm của Prolagus

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/06/2009 prosciutto cotto [it] phát âm prosciutto cotto 0 bình chọn
06/06/2009 prosciutto crudo [it] phát âm prosciutto crudo 0 bình chọn
06/06/2009 auguro [it] phát âm auguro 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/06/2009 sondaggio [it] phát âm sondaggio 0 bình chọn
06/06/2009 abbia [it] phát âm abbia 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/06/2009 situazione [it] phát âm situazione 0 bình chọn
06/06/2009 dovremo [it] phát âm dovremo 0 bình chọn
06/06/2009 dovremmo [it] phát âm dovremmo 0 bình chọn
06/06/2009 riuscii [it] phát âm riuscii 0 bình chọn
06/06/2009 riuscì [it] phát âm riuscì 0 bình chọn
06/06/2009 capii [it] phát âm capii 0 bình chọn
06/06/2009 capì [it] phát âm capì 0 bình chọn
04/06/2009 Fufluns [la] phát âm Fufluns 0 bình chọn
04/06/2009 Santa Maria delle Grazie [it] phát âm Santa Maria delle Grazie 0 bình chọn
04/06/2009 quinto [it] phát âm quinto 0 bình chọn
04/06/2009 appetito [it] phát âm appetito 0 bình chọn
04/06/2009 goccia [it] phát âm goccia 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/06/2009 talvolta [it] phát âm talvolta 0 bình chọn
04/06/2009 pacco [it] phát âm pacco 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/06/2009 opprimere [it] phát âm opprimere 0 bình chọn
04/06/2009 titubare [it] phát âm titubare 0 bình chọn
04/06/2009 centesimo [it] phát âm centesimo 0 bình chọn
04/06/2009 contravvenzione [it] phát âm contravvenzione 0 bình chọn
04/06/2009 camminare [it] phát âm camminare 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/06/2009 ottenere [it] phát âm ottenere 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/06/2009 russo [it] phát âm russo 0 bình chọn
04/06/2009 partire [it] phát âm partire 0 bình chọn
04/06/2009 ventre [it] phát âm ventre 0 bình chọn
04/06/2009 corteccia [it] phát âm corteccia 0 bình chọn
04/06/2009 aroma [it] phát âm aroma 0 bình chọn