Thành viên:

Psykedelice

Đăng ký phát âm của Psykedelice

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/01/2011 Léon Degrelle [fr] phát âm Léon Degrelle 0 bình chọn
18/01/2011 biogaz [fr] phát âm biogaz 0 bình chọn
18/01/2011 Arnoult [fr] phát âm Arnoult 0 bình chọn
18/01/2011 Claude Le Jeune [fr] phát âm Claude Le Jeune 0 bình chọn
18/01/2011 fiction [fr] phát âm fiction 0 bình chọn
18/01/2011 preum's [fr] phát âm preum's 0 bình chọn
18/01/2011 oeuf à la coque [fr] phát âm oeuf à la coque 0 bình chọn
17/01/2011 monoplégie [fr] phát âm monoplégie 0 bình chọn
17/01/2011 Système d'échange local [fr] phát âm Système d'échange local 0 bình chọn
17/01/2011 fictif [fr] phát âm fictif 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/01/2011 chenonceaux [fr] phát âm chenonceaux 0 bình chọn
17/01/2011 gabon [fr] phát âm gabon 0 bình chọn
07/10/2010 intronisation [fr] phát âm intronisation 0 bình chọn
07/10/2010 intromission [fr] phát âm intromission 0 bình chọn
07/10/2010 fournissent [fr] phát âm fournissent 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/10/2010 fournisseurs [fr] phát âm fournisseurs 0 bình chọn
07/10/2010 fours [fr] phát âm fours 0 bình chọn
07/10/2010 fous [fr] phát âm fous 0 bình chọn
07/10/2010 foutoir [fr] phát âm foutoir 0 bình chọn
07/10/2010 fournissant [fr] phát âm fournissant 0 bình chọn
07/10/2010 formelles [fr] phát âm formelles 0 bình chọn
07/10/2010 formées [fr] phát âm formées 0 bình chọn
07/10/2010 fortunés [fr] phát âm fortunés 0 bình chọn
07/10/2010 fournée [fr] phát âm fournée 0 bình chọn
07/10/2010 baigneuse [fr] phát âm baigneuse 0 bình chọn
07/10/2010 baignade [fr] phát âm baignade 0 bình chọn
07/10/2010 bagages [fr] phát âm bagages 0 bình chọn
07/10/2010 bagarreuse [fr] phát âm bagarreuse 0 bình chọn
07/10/2010 balbutiant [fr] phát âm balbutiant 0 bình chọn
07/10/2010 barbouillage [fr] phát âm barbouillage 0 bình chọn