Thành viên:

Psykedelice

Đăng ký phát âm của Psykedelice

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
18/01/2011 fiction [fr] phát âm fiction 0 bình chọn
17/01/2011 intergenerational [en] phát âm intergenerational Của Beauregard
17/01/2011 Système d'échange local [fr] phát âm Système d'échange local 0 bình chọn
17/01/2011 fictif [fr] phát âm fictif 1 bình chọn Phát âm tốt nhất